Informacje i ogłoszenia

Sędziszów  2016 –01-15

 

Działając  na podstawie art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.) informujemy, że w 2015 procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci wyniósł 0%.

Sędziszowskie Przedsiębiorstwo

 Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Telefony  Alarmowe

 

Wymiennikownia

 7;00 — 15;00

41 38 10 038

tel. Dyżurny 24/h

508 330 232

 

Kotłownia  24/h

508 34 56 04

41 38 11 073 w 363

Do pobrania

Przydatne linki

Sędziszów   19-04-2016

I n f o r m a c  j a

Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi sieci ciepłowniczej na os. Sady w dniu 05.05.2016r (czwartek) wystąpią zakłócenia w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Za utrudnienia przepraszamy, jednocześnie dołożymy wszelkich starań do zminimalizowania zakłóceń.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Andrzej Kluczka