Sędziszów, dnia ……………

………………………..

………………………..

28-340 Sędziszów

Nr tel. ………………..

 

 

 

 

Sędziszowskie Przedsiębiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 2

28-340 Sędziszów

 

 

 

Dot: Zakończenia  sezonu grzewczego

 

 

Zwracamy się z prośbą o zakończenie sezonu grzewczego z dniem ………………..

 

 

Z    p o w a ż a n i e m